Morfologie bestaat niet? Over de verhouding tussen zinsbouw en woordvorming

H.J. Bennis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

141 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15-28
TijdschriftTABU
Volume23
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit