Morfologische condities op n-behoud en n-deletie in het Nederlands

A.C.M. Goeman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)36
TijdschriftTaal en Tongval. Themanummer
Nummer van het tijdschrift14: De variabiliteit van de -(e)n in het Nederlands.
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit