Morgen is er weer een dag

J. Withuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)761-764
TijdschriftDe Gids
Nummer van het tijdschriftthemanummer ‘Montaigne en de Nederlandse essayisten
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit