Morphologic changes in age-related maculopathy

M. Kliffen, T.L. van der Schaft, C.M. Mooy, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

280 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)106-122
TijdschriftMicroscopy Research and Technique
Volume36
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit