Morphological and molecular characterisation of Mycosphaerellaceae associated with the invasive weed, Chromolaena odorata

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

  31 Citaten (Scopus)
  258 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Morphological and molecular characterisation of Mycosphaerellaceae associated with the invasive weed, Chromolaena odorata'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology