Morphological and molecular characterization of Colletotrichum spp. from citrus orchards affected by postbloom fruit drop in Brazil

E.E. Kuramae, Nilton Souza, Catalina Lopes, Marcos Machado

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)323-329
TijdschriftEuropean Journal of Plant Pathology
Volume103
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit