Morphological changes in Scenedesmus induced by infochemicals released in situ from zooplankton grazers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Morphological changes in Scenedesmus induced by infochemicals released in situ from zooplankton grazers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences