Morphological variation and cultural characteristics of Coniothyrium leucospermi associated with leaf spots of Proteaceae

J.E. Taylor, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)265-271
  TijdschriftMycoscience
  Volume42
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit