Morphological variation in Plantago lanceolata : limits of plasticity

P.H. Van Tienderen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)35-43
  TijdschriftEvolutionary Trends in Plants
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit