Morphometric analysis of Bruch's membrane, the choriocapillaris, and the choroid in aging

R.S. Ramrattan, T.L. van der Schaft, C.M. Mooy, W.C. de Bruijn, P.G.H. Mulder, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

799 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2857-2864
TijdschriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volume35
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit