Mortality and dispersal in summer and its consequences for the density of great tits Parus major at the onset of autmn

P.J. Drent

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)127-162
  TijdschriftArdea
  Volume72
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit