Mortality of intertidal benthic animals after a period of prolonged emersion

H. Hummel, A.W. Fortuin, L. De Wolf, A. Meijboom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)247-254
  TijdschriftJournal of Experimental Marine Biology and Ecology
  Volume121
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit