Mosaic origin of the eukaryotic kinetochore

Eelco C Tromer, Jolien J E van Hooff, Geert J P L Kops, Berend Snel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

51 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mosaic origin of the eukaryotic kinetochore'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences