Most probable numbers of chemolitho- autotrophic nitrate - oxidizing bacteria in well drained grassland soils: stimulation by high nitrate concentrations

G.J. Both, S. Gerards, R. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)287-293
  TijdschriftFEMS Microbiology Ecology
  Volume74
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit