'Most Rare Workmen': Optical Practitioners in Early Seventeenth-Century Delft

Huib J. Zuidervaart, Marlise Rijks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van ''Most Rare Workmen': Optical Practitioners in Early Seventeenth-Century Delft'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities