Motherland in Danger: How Stalin Micromanaged the Media during the War with Nazi Germany and Hurt Mobilization Efforts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

320 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)20-21
Aantal pagina's2
TijdschriftHistorically Speaking: the bulletin of the Historical Society
Volume14
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - jun. 2013

Citeer dit