Motivation, accuracy and positive feedback through experience explain innovative problem solving and its repeatability

Amy C. Cooke, Gabrielle L. Davidson, Kees van Oers, John L. Quinn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

52 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Motivation, accuracy and positive feedback through experience explain innovative problem solving and its repeatability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences