Motor deficits in Neurofibromatosis 1 mice: the role of the cerebellum.

T. Van der Vaart, G.M. Van Woerden, Y. Elgersma, C.I. De Zeeuw, M. Schonewille

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)404-409
TijdschriftGenes Brain and Behavior
Volume10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit