Motor mapping of implied actions during perception of emotional body language.

S. Borgomaneri, V. Gazzola, A. Avenanti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)70-76
TijdschriftBrain Stimulation
Volume5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit