Motstånd över tid och rum: presentation av the Hub Global Labour Conflicts

Jens Aurich, Catherine Simpson, Rosa Kösters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftArbetarhistoria
Volume183-184
StatusGepubliceerd - dec. 2022

Citeer dit