Mould spoilage of foods and beverages: Using the right methodology

Emilia Rico-Munoz, Robert A. Samson, Jos Houbraken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)51-62
TijdschriftFood Microbiology
Volume81
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2019

Citeer dit