Mountain tips as reservoirs for new rock-fungal entities: Saxomyces gen. nov. and four new species from the Alps

L. Selbmann, S. Onofri, L. Zucconi, A. Fonseca, D. Isola, G.S. de Hoog, C. Gueidan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)167-182
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume65
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - mrt. 2014

  Citeer dit