Mouse and human urothelial cancer organoids: A tool for bladder cancer research

Jasper Mullenders, Evelien de Jongh, Anneta Brousali, Mieke Roosen, Jan P A Blom, Harry Begthel, Jeroen Korving, Trudy Jonges, Onno Kranenburg, Richard Meijer, Hans C Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mouse and human urothelial cancer organoids: A tool for bladder cancer research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences