Mouse microRNA profiles determined with a new and sensitive cloning method

S. Takada, E. Berezikov, Y. Yamashita, M. Lagos-Quintana, W.P. Kloosterman, M. Enomoto, H. Hatanaka, S. Fujiwara, H. Watanabe, M. Soda, Y.L. Choi, R. Plasterk, E. Cuppen, H. Mano

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

92 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mouse microRNA profiles determined with a new and sensitive cloning method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences