Movement patterns of a keystone waterbird species are highly predictable from landscape configuration

Erik Kleyheeg (Co-auteur), Jacintha G. B. van Dijk, Despina Tsopoglou-Gkina, Tara Y. Woud, Dieuwertje K. Boonstra, Bart A. Nolet, Merel B. Soons

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

149 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Movement patterns of a keystone waterbird species are highly predictable from landscape configuration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences