Moving beyond standard toxicological metrics: the effect of diclofenac on planktonic host-parasite interactions

Nandini Vasantha Raman* (Co-auteur), Alena S. Gsell, Themistoklis Voulgarellis, Nico W. van den Brink, Lisette N. de Senerpont Domis

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Moving beyond standard toxicological metrics: the effect of diclofenac on planktonic host-parasite interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds