Moving the “Free and Unfree Labour” Debate Forward

Matthias van Rossum, Christian De Vito, Juliane Schiel, Jesus Agua de la Roza

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15-18
TijdschriftIHSA Newsletter
Volume5
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - nov. 2016

Citeer dit