MPP3 regulates levels of PALS1 and adhesion betweenphotoreceptors and Muller cells.

J.J. Dudok, A. Sanz Sanz, D.M. Lundvig, V. Sothilingam, M.G. Garrido, J. Klooster, M.W. Seeliger, J. Wijnholds

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1629-1644
TijdschriftGLIA
Volume61
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit