mRNA structural dynamics shape Argonaute-target interactions

Suzan Ruijtenberg, Stijn Sonneveld, Tao Ju Cui, Ive Logister, Dion de Steenwinkel, Yao Xiao, Ian J MacRae, Chirlmin Joo, Marvin E Tanenbaum

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'mRNA structural dynamics shape Argonaute-target interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences