MTAS: A Solr/Lucene based Multi Tier Annotation Search solution

P.M. Brouwer, H. Brugman, M. Kemps-Snijders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

84 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit