MTAS - Extending Solr into a Scalable Search Solution and Analysis Tool on Multi-Tier Annotated Text

P.M. Brouwer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)11-12
TijdschriftERCIM News
Volume2017
Nummer van het tijdschrift111
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit