MTL genotypes, phenotypic switching, and susceptibility profiles of Candida parapsilosis species group compared to Lodderomyces elongisporus

Aylin Dogen, Banu Metin, Macit Ilkit, G. Sybren de Hoog, Joseph Heitman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPLoS One
Volume12
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 03 aug. 2017

Citeer dit