Muž, čo pochopil Aristotela

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Vertaalde titel van de bijdrageThe man who understood Aristotle
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftHistoryWeb
StatusGepubliceerd - 23 jul. 2015

Citeer dit