Mucor irregularis in China: Emerging subcutaneous infection and update in molecular taxonomy

X.L. Lu, M.J. Najafzadeh, Y.P. Ran, Y.N. Shen, C.Y. Li, L.Y. Xi, R.Y. Li, F. Hao, Q.Q. Zhang, G.X. Lu, W.D. Liu, J.F.G.M. Meis, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)84-84
  TijdschriftMycoses
  Volume55
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit