Mucorales between food and infection

S Dolatabadi

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • de Hoog, S., Promotor
  • Menken, S.B.J., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning20 jan. 2015
Gedrukte ISBN's978-90-6464-836-6
StatusGepubliceerd - 20 jan. 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit