Multi-contact 4C: long-molecule sequencing of complex proximity ligation products to uncover local cooperative and competitive chromatin topologies

Carlo Vermeulen, Amin Allahyar, Britta A M Bouwman, Peter H L Krijger, Marjon J A M Verstegen, Geert Geeven, Christian Valdes-Quezada, Ivo Renkens, Roy Straver, Wigard P Kloosterman, Jeroen de Ridder, Wouter de Laat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Multi-contact 4C: long-molecule sequencing of complex proximity ligation products to uncover local cooperative and competitive chromatin topologies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences