Multi-gene analysis of Pseudocercospora spp. from Iran

Mounes Bakhshi, Mahdi Arzanlou, Asadollah Babai-Ahari, Johannes Z. Groenewald, Pedro W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)245-264
  TijdschriftPhytotaxa
  Volume184
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 12 nov. 2014

  Citeer dit