Multi level ecological fitting: indirect life cycles are not a barrier to host switching and invasion

Mima Malčická, Salvatore J. Agosta, Jeffrey A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)3210-3218
Aantal pagina's9
TijdschriftGlobal Change Biology
Volume21
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit