Multi-locus phylogeny and taxonomy of Exserohilum

Margarita Ines Hernandez Restrepo, H. Madrid, Y.P. Tan, K.C. da Cunha, Josepa Gene, Josep Guarro, P.W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multi-locus phylogeny and taxonomy of Exserohilum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences