Multi-trait mimicry of ants by a parasitoid wasp

Mima Malčická, T. Martijn Bezemer, Bertanne Visser, Mark Bloemberg, Charles J. P. Snart, Ian C. W. Hardy, Jeffrey A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
206 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer8043
TijdschriftScientific Reports
Volume5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit