Multi-trophic dynamics and ecosystem processes

D. Raffaelli, W.H. Van der Putten, L. Persson, D.A. Wardle, O.L. Petchey, J. Koricheva, M. Van der Heijden, J. Mikola, T. Kennedy

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  TitelBiodiversity and Ecosystem Functioning, Synthesis and Perspectives
  RedacteurenM. Loreau, S. Naeem, P. Inchausti
  UitgeverijOxford University Press
  Pagina's147-154
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit