Multi‐camera field monitoring reveals costs of learning for parasitoid foraging behaviour

Jessica de Bruijn (Co-auteur), Ilka Vosteen, L.E.M. Vet, Hans M. Smid, J.G. de Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
40 Downloads (Pure)

Zoekresultaten