Multicenter cohort association study of SLC2A1 single nucleotide polymorphisms and age-related macular degeneration.

D.C. Baas, L. Ho, M.W. Tanck, L.G. Fritsche, J.E. Merriam, R. Van het Slot, B.P.C. Koeleman, T.G.M.F. Gorgels, C.M. Van Duijn, A.G. Uitterlinden, P.T.V.M. de Jong, A. Hofman, J.B. Ten Brink, J.R. Vingerling, C.C. Klaver, M. Dean, B.H. Weber, R. Allikmets, G.S. Hageman, A.A.B. Bergen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)657-674
TijdschriftMolecular Vision
Volume18
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit