Multicomponent Kinetic-Analysis of Iron Speciation in Humic Lake Tjeukemeer - Comparison of Fulvic-Acid from the Drainage-Basin and Lake Water Samples

L.E. Sojo, H. De Haan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)935-939
  TijdschriftEnvironmental Science and Technology
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit