Multiculturalisme en criminaliteit

A. Leerkes, R. Jennissen, T. Fokkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

60 Downloads (Pure)

Samenvatting

De kans dat mannen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond verdacht
worden van criminaliteit verschilt aanzienlijk tussen gemeenten. Die
verschillen lijken verband te houden met hoe er lokaal wordt omgegaan
met culturele en etnische diversiteit. De bevolking in de ene gemeente is
meer multicultureel georiënteerd dan in de andere. Marokkaanse en vooral
Turkse Nederlanders zijn minder crimineel in tolerantere gemeenten met
een kleinere sociale afstand tussen de bevolkingsgroepen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume33
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit