Multidimensional forecasting. A systems approach

F.J. Willekens, N. Baydar

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

44 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieVoorburg
UitgeverijNetherlands Interdisciplinary Demographic Institute
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit