Multidimensional population analysis with incomplete data

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

574 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's43-111
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit