Multidisciplinair onderzoek naar circadiane ritme veranderingen tijdens veroudering en bij de ziekte van Alzheimer; noodzaak van infrastructurele voorzieningen als een hersenbank

D.F. Swaab, E. Fliers, W.A. van Gool

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

224 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)13-21
TijdschriftSOOM Werkdocumenten nr. 14, `Kennis over ouder'
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit