Multidrug-resistant Trichosporon species: underestimated fungal pathogens posing imminent threats in clinical settings

Amir Arastehfar, João N de Almeida Júnior, David S Perlin, Macit Ilkit, Teun Boekhout, Arnaldo Lopes Colombo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multidrug-resistant Trichosporon species: underestimated fungal pathogens posing imminent threats in clinical settings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences