Meertalig whatsappen: Het taalgebruik van Friese jongeren op sociale media

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)24-28
Aantal pagina's5
TijdschriftLevende Talen Magazine
Volume2
StatusGepubliceerd - feb 2017

Citeer dit